SPITALUL ORĂŞENESC CÂMPENI
Servicii
medicale calificate

Bine aŢi venit!

Proiect de buget pe anul 2015. Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2015 - Venituri

Buget de venituri și cheltuieli pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pe anul 2015

Bugetul Institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015 - 2017 - venituri

Titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 2009
Prezentare | Declaraţii de avere | Contracte | Pacienti | Anunturi | Regulament | Cheltuieli | Contact
Spitalul Orăşenesc Câmpeni