SPITALUL ORĂŞENESC CÂMPENI
Servicii
medicale calificate

Bine aŢi venit!

Servicii medicale pentru specialități clinice

Investigații paraclinice - analize de laborator

Investigații paraclinice de radiologie

Pachetul minimal de servicii

Servicii de spitalizare de zi

Servicii diagnostice și terapeutice

Pachetul de bază de servicii medicale

Prezentare | Declaraţii de avere | Contracte | Pacienti | Anunturi | Regulament | Cheltuieli | Contact
Spitalul Orăşenesc Câmpeni